Selasa, Oktober 27, 2020

Terhitung 2016, Ma’had Darul Arqam Muhammadiyah Daerah Garut telah meluluskan 34 Angkatan (34 Angkatan Putra, 22 Angkatan Putri) yang terdiri dari 64 Kelas (39 kelas Putra dan 25 kelas Putri).
Untuk mempermudah koordinasi maka dibagi tiap dekade;
1. Dekade 1 (Angkatan 1-10 Putra)
2. Dekade 2 (Angkatan 11-20 Putra dan 1-8 Putri)
3. Dekade 3 (Angkatan 21-30 Putra dan 9-18 Putri)
4. Dekade 4 (Angkatan 31-40 Putra dan 19-28 Putri)

Di bawah ini merupakan list data wakil angkatan (dan wakil kelas).

Data Wakil Kelas

ANGKATAN Nama Wakil Nama Angkatan
Angkatan 1 Putra Abdul Wahid
Hapid Ismail
Angkatan 2 Putra Barli Margana
Zaenal Muttaqin
Angkatan 3 Putra Abdul Aziz
Ajam Jamjam
Angkatan 4 Putra Yana Fajar
Misbah
Angkatan 5 Putra Subhan Fauzi
Asep Moh Ali Nurdin
Angkatan 6 Putra Fahrurrozy
Asep Ramdhan
Angkatan 7 Putra Ade Rahmatullah
Encep Sholahudin
Angkatan 8 Putra Agus Jabar
Imron Rosyidi
Angkatan 9 Putra Dadang Apenk
Yusef Rafiqi
Angkatan 10 Putra Zaenal Arifin
M. Ramdhan Widi
Dekade 2 Putra Nama Keterangan Dekade 2 Putri Wakil Keterangan
Angkatan 11 Putra Ahmad Sofwan  
  Igin Gunawan  
Angkatan 12 Putra Hedin Purnama  
  Yazid Mts  
Angkatan 13 Putra Yusuf Hadianto Angkatan 1 Putri Faizah
  Dadan Ramadhan  
Angkatan 14 Putra Yana M.T. Angkatan 2 Putri Ifat Fajriyatul
  Wahyatul Barjah   Dini
Angkatan 15 Putra Rully Nugraha Angkatan 3 Putri Armelina Rachman
  Syamsudin  
Angkatan 16 Putra Hilal Fakhruddin Angkatan 4 Putri Winny Widiasari
   
Angkatan 17 Putra Fina A. Fitriana Angkatan 5 Putri Dian Syauqi
   
Angkatan 18 Putra Zaini Boli Angkatan 6 Putri
  Ramdhani  
Angkatan 19 Putra Helmi Fasya Angkatan 7 Putri Cicah Masy’adah
   
Angkatan 20 Putra Angkatan 8 Putri
Angkatan Nama Keterangan Angkatan Nama Keterangan
Angkatan 21 Putra Faiz Moch Zen Angkatan 9 Putri
   
Angkatan 22 Putra Ezod Angkatan 10 Putri Sakinah Gina
   
Angkatan 23 Putra Wildan Ahmad Zaidan (AZ) Garut Angkatan 11 Putri Citra CN
  Rijal Nurrachman Garut  
Angkatan 24 Putra Dodi Achmad Mudzakkir Garut, Pembina di DA Angkatan 12 Putri Nia HR
  Rizal Firdaus  
Angkatan 25 Putra Fachri Abdul Angkatan 13 Putri
   
Angkatan 26 Putra Ari Fadlansyah Bandung Angkatan 14 Putri Indri Awalia
  Kemal Hidayat Jogja   Dwi Rofiqoh
Angkatan 27 A Putra Fammy Mulyana Depok Angkatan 15 Putri Eva Fauziah Nurrohmah
   
Angkatan 27 B Putra Ahmad Fariz Bandung  
   
28 A Putra Awaludin Ramdhan Jakarta Angkatan 16 Putri Annisa Nurul Utami
   
28 BPutra Faisal Aris Munandar  
   
29 A Putra Zaki Fakhrul Bandung Angkatan 17 Putri Maryam Karman
   
29 B Putra Syaoqi Abdul Aziz  
   
30 A Putra Irfan Fardian Angkatan 18 Putri Selvi Helviani
   
30 B Putra M. Bilal  
 
Dekade 4 Putra Nama Keterangan Dekade 4 Putri Nama Keterangan
31 A Putra M. Gema 19 A Putri Nuhla Nuhbah
  Gita Bahari  
31 B Putra Ahmad Syafiq 19 B Putri Fitra Faizani
  Ahmad Fauzan  
32 A Putra M. Arif Nursolih 20 A Putri Nisa Dz
   
32 B Putra M. Faris Rasyadan 20 B Putri Bening Kaffah
  Salman Arif  
33 A Putra 21 A Putri
   
33 B Putra 22 B Putri
 

Untuk pemutakhiran data bisa via:

email:

redaksi@ikadam.or.id
Subject: (Perubahan Data Wakil Kelas)

mention/DM twitter
@ikadamtweet

DM Instagram
@ikadamgram

FB Messenger
m.me/ikadam.or.id